سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فتوحی سلاله – دانشگاه اسلامی گرمی ایران
شهرام بهزاد بیگدیلو –
فاطمه سرکهکی –

چکیده:

شبکه های Mesh بعنوان نسل جدیدی ازشبکه های بی سیم شناخته می شود سیستم شبکه سازی Mesh خودبهبود است بدین معنی که شبکه می تواند زمانیکه یکی از گره ها نابود و یا اتصالات درحال نابودی است بطور خودکار راه اندازی شده و بکار خود ادامه دهد نتیجه اینکه اینمدل شبکه بسیاقابل اطمینان و تضمین شده است شبکه های Mesh برای سیستم های موبایل سیار یا تلفن ثابت به کارگرفته میشود Mesh می تواند راه حلی متمایز باشد برای مواقع اضطراری درمواقعی که امکان ارتباطات Mesh کل است بکارگرفته میشود باتوجه به اینکه استفاده از پهنای باند رکن اساسی کیفیت سرویس در شبکه های Mesh می باشد براین منظور از AODV استفاده کردیم پروتکل AODV یک بهبودی از پروتکل DSDV استفاده کردیم پروتکل AODV یک بهبودی از پروتکل DSDV می باشد که تعدادپخشها را بهوسیله ایجادمسیر درمواقع لزوم به حداقل می رساند برعکس DSDV که تمام مسیرها را نگه م یداشت .