سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر فرهمند – دانشجویان دکتری اقلیم شناسی
محمدسعید نجفی –
سادات هاشمی نسب –

چکیده:

خشکسالی پدیده ای آرام و خزنده است که امروزه به مساله ای جهان ی تبدیل شده و درایران نیز طی سالهای اخیر درحال توسعه بوده است این پدیده هم درنواحی خشک و هم درنواحی مرطوب به وقوع می پیوندد و باعث کمبود منابع ابی میشود ویژگیهای خشکسالی ازقبیل فراوانی شدت و تداوم خشکسالی ازمکانی به مکانی دیگر متفاوت است همچنین استفاده ازشاخصهای مختلف خشکسالی منجر به نتایج متفاوتی میگردد بنابراین یکی ازمهمترین مسائل مطرح درپایش خشکسالی انتخاب شاخصی متناسب با شرایط منطقه به منظور دستیابی به نتایج قابل اعتماد است دراین مطالعه ۳ شاخص مختلف پایش خشکسالی هواشناسی شامل شاخص دهک ها DI بارش استاندارد شده SPI ) z-score ( Z دردو ایستگاه سینوپتیک همدان نوژه و همدان فرودگاه طی یک دوره آماری ۳۴ساله ۲۰۱۰-۱۹۷۷ محاسبه و مقایسه شدند.