سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالعلی شریف نسب – بخش مهندسیعمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری –
محمدحسین باقری پور –

چکیده:

فرض انعطاف پذیری شالوده سبب تغییر پاسخ پیچشی سازه نسبت به حالت شالوده صلب می گردد سیستم ایده آل شده مورد مطالعه دراین پژوهش سازه یک طبقه نامتقارن دردو راستا به همراه پی ان واقع برخاک انعطاف پذیر میب اشد تاثیر پیچش برروی این سیستم انعطاف پذیر با اعمال امواج برشی SV