سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
احمد جرفی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عماد مزرعاوی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان پدیده ای اجتماعی که به جهت اجتماعی اقتصادی اثرات بسیاری در جوامع مقصد به جای می گذارد مورد مطالعه محققین از رشته های علمی مختلف قرار میگیرد آنچه که از مطالعات و مشاهدات محققین رشته های جامعه شناسی روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی درزمینه گردشگری برمی آید نقش محوری و اساسی آن درعرصه اقتصادی و سایر زمینه هاست برای انجام این تحقیق از روش نمونه گیری کوکران که بصورت توصیفی و تحلیل صورت گرفته است استفاده شده است دراین مقاله تاثیرات اقتصادی حضور گردشگران نوروزی درشهر اهواز از نگاه فعالان مستقیم اقتصادی از جمله فعالیت های هتلداری و رستوران صنایع غذایی، صنایع پوشاک صنایع دستی و صنعت حمل و نقل درشهر اهواز مورد بررسی قرارگرفته و نتایج بدست آمده نشان میدهد که پیامدهای مثبت اقتصادی بویژه در بخش خدمات را دارا بوده است.