سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاوه محمدی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران و عضو هیات علمی پژوهشگاه شاخص پژوه
انور عزیزدوست – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی تهران،ایران
میثم خدام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ، ایران
مریم میربهایی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ایران و عضو هیات علمی پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده:

از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری- به ویژه در شهر بجنورد – گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است. اسکان غیررسمیبه سبب باز تولید فقر و گسترش آن به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه زیاد برای حل مشکلات، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعهشهری بوده و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است. بدین منظور در تحقیق حاضر با شناختمشکلات محلات دارای اسکان غیررسمی جهت اسکان مجدد آنان، پروژه های پیشنهاد شده که ارزیابی این پروژه ها از لحاظ محیط زیست بایستی درراستای سیاست ها و راهبردهای تعیین شده باشد تا مشکلات محیط زیستی این پروژه ها را به حداقل برساند.