سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه ،گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ،و
محمدقاسم وتر – استادیاروعضو هیئت علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

امروزه پیشرفت گسترده طراحی براساس عملکرد با استفاده از تغییر مکان باعث شده تا مطالعاتی برروی سازه های مختل ف انجام شود که بیشترین این مطالعات برروی سازه های متقارن در پلان بوده است در این تحقیق سعی شده است که رفتار سازه های نامتقارن در پلان را که با استاندارد۲۸۰۰ طراحی گردیده مورد بررسی و مطالعه قرارداده و از این طریق سطح عملکرد این سازه ها را بدست آوریم تا مش خص گردد چه سطح عملکردی را موقع زلزله پوشش میدهند برای این کار از معیار تغییر مکان در آنالیز پوش اور ومقایسه آن با تحلیل دینامیکی استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهند با مقایسه دو روش ذکر شده آنالیز پوش اور در همه موارد جوابهای دست بالا داده و سازه های طراحی شده براساس سطح عملکرد و معیار پذیرش اعضا دارای سطح ایمنی جانی در زلزله طراحی میباشند