سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جواهری – کارشناسی جغرافیا دانشگاه تهران
احمد بایرامی – کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعهشهری درکشور امری اجتناب ناپذیر استافزایش جمعیت جابجایی های جمعیتی درداخل کشور و مسائل عدیده دیگر از دلایل رشد شتابان شهرها و به ویژه کلانشهر ها می باشند لزوم مدیریت رشد شهری و کنترل هدایت شده این رشد از چالشهای مهم مدیریتی درسطح منطقه ای و ملی است انتخاب صحیح زمین های مناسب برای توسعه شهر به لحاظ مسائل طبیعی می تواند موجب کاهش بسیاری از هزینه های مالی و انسانی درمدیریت نواحی مذکور شود اراضی که از لحاظ مخاطرات طبیعی درامنیت بالایی باشندمیتوانند موجب ثبات درخدمات رسانی به شهروندان و کمکی به جهت توسعه پایدار باشند نرم افزار gis می تواند به جهت شناسایی پهنه های مستعد زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی مورد استفاده قرارگیرد با گردآوری اطلاعات مورد نیاز از شاخصهای لازم به جهت سنجش میزان خطرپذیری و ثبت داده های خام اولیه در GIS تشکیل بانک اطلاعات می توان زمین های اطراف شهرها علی الخصوص کلان شهرها را از لحاظ خطرپذیری مورد ارزیابی قرار داد و برای توسعه آتی شهر پهنه هایی با ضریب بالای ایمنی را پیشنهاد نمود.