سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان اسدی ارجنکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رضا امین اصنافی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره سیدحسنی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکزی ملی تحقیقات و مطالعات باروری

چکیده:

امروزه در بیش از ۶۰ کشور دنیا پروژه های باروری ابرها انجام می شود پروژه های باروری ابرها در ایران از سال ۱۳۷۸ تاکنوند رمناطق مرکزی و برخی نقاط دیگر به مرحله اجرا درآمده و همچنان ادامه دارد روش معمول و مناسب ارزیابی پروژه های باروری ابرها در دنیا روش کنترل ثابت می باشد که در آن منطقه هدف و کنترل که نسبتا کوچک می باشند طبق ضوابط معینی قبل از اجرای پروژه تعیین میشود اما در ایران به دلیل لزوم سیاست استفاده از تمام فرصتهای باروری و بزرگ بودن مناطق عملیاتی و در نتیجه بزرگ بودن منطقه هدف و تنوع اقلیمی امکان یافتن یک منطقه کنترل ثابت تا حد امکان مشابه با منطقه هدف وجود ندارد لذا از روش کنترل شناور که از طریق رصدخانه آب و هواشناسی روسیه به ایران منتقل شده است استفاده می شود دراین مقاله ضمن معرفی روش کار ارزیابی پروژه های باروری ابرها درایران با این روش مراحل ارزیابی نتایج پروژه باروری ا برها در استان فارس و نتایج نهایی به دست آمده از آن در سال آبی ۸۸-۸۷ بیان می گردد.