سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اسدی – دانشگاه یزد
ریحانه مسائلی –
محسن هادی زاده –
پدرام پیوندی –

چکیده:

کیفیت پارچه های بافته شده براساس خواص پرزدهی درطی مراحل استفاده از آنها بسیار مهم است تعدادپرزها به ازجای پارچه ها ساختارشان و خواص و عملکرد آنها بستگی دارد دراین تحقیق تاثیر ساختار بافت نخ پود تک لا و دولا و تراکم تار برتمایل پرزدهی پارچه های تاری پودی مورد مطالعه قرارگرفته است تصاویری از سطح این پارچه ها تهیه شده و تجزیه و تحلیل برروی آنها صورت گرفت نتایج نشان میدهد که با افزایش تراکم تار و تعدادلای نخ پود میزان پرزدهی کاهش می یابد تمایل به پرزدهی پارچه های بافته شده با طرح سرژه درمقایسه با طرح تافته و مشتقات آن بیشتر است.