سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا صیامی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
فیروز برادررضی زاده – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

سد گیوی یکی از مهم ترین پروژههای در حال احداث استان اردبیل است. این سد در ۵ کیلومتری شرق شهر گیوی بر روی رودخانه گیوی احداث میشود. سد از نوع خاکی- سنگریزهای با هسته رسی است که ارتفاع آن از کف ۸۹ متر و از پی ۱۰۲ متر، طول تاج آن ۳۰۴ متر و حجم مخزن ۵۳ میلیون متر مکعب می باشد. عمده سنگ های ساختگاه، آندزیت با میان لایههای توف است که در جناح چپ، توده سنگ ها هوازدگی شدیدتری دارند. با توجه به شرایط زمین شناسی محل سد، جنس و کیفیت سنگ، میزان نفوذپذیری توده سنگ، سطح آب زیرزمینی و ملاحظات طراحی، پرده آ ببند به طول ۱۰۲ کیلومتر و تا عمقی که نفوذپذیری کمتر از ۳ واحد لوژن باشد، ادامه می یابد. براین اساس پرده آب بند در تکیه گاه راست یک ردیفه تا عمق ۶۰ متر و در بستر تا عمق ۴۰ متر و در تکیه گاه چپ با توجه به ناهمگنی توده سنگ سه ردیفه و تا عمق ۱۷۰ متر است. در این مقاله با بررسی و تحلیل ویژگی های سیستم درزه توده سنگ ساختگاه و مقایسه آن با آبگذری و میزان سیمان خوری در گمانههای اکتشافی، پرده آب بند و نیز نتایج گمانههای کنترلی، طرح تزریق بهینه و موثر برای آب بندی و جلوگیری از صرف هزینه بیشتر، ارائه شده است.