سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جعفر رنگکار خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طی سی سال گذشته از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی کهدارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد در طراحی و تقویت ساختمان ها استفاده شده است دیوار برشی فولادی شامل تعدادی ورق فولادی است که توسط تیرها و ستونها احاطه شده اند این سیستم با ورق نازک در مقابل نیروهای جانبی وارد برسازه با استفادها ز رفتار پس کمانشی خود به خوبی مقاومت نموده به گونه ای که ابتدا کمانش حدی الاستیک در ورق اتفاق افتاده و سپس میدان کشش قطری در آن تشکیل شده و د رنهایت با تسلیم ورق فولادی انرژی قابل توجهی در بارهای دوره ای توسط سیستم جذب می شود هدف اصلی در طراحی لرزه ای این گونه سازه ها بر این مبناست که رفتار سازه در مقابل نیروهای ناشی از زلزله های کوچک بدون خسارت و در محدوده خطی باقی مانده و در مقابل نیروهای ناشی از زلزله های شدید ضمن حفظ پایداری کلی خود خسارت های سازه ای و غیرسازه ای را تحمل کند.