سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مرادعلی نژاد – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

خاک های واگرا، خاکهای ریزدانهای هستند که به محض تماس با آب به سهولت شسته می شوند و فرسایش می یابند. نتایج بدست آمده از هر کدام از آزمایش های پین هول، شیمیائی، کرامب و هیدرومتری دوگانه دلیل قطعی بر شناسایی نوع خاک از نظر واگرایی نمی باشد لذا معمولاً چند آزمایش توام با یکدیگر انجام می شود . از آنجا که خاک قرار گرفته در زیر سازه های ذخیره آب ممکن است در صورت نشت آب یا ورود آب های سطحی در صورت داشتن پتانسیل واگرایی مشکل ساز شوند در این تحقیق از خاک محل مخزن شماره ۳ پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز نمونه برداری شده و واگرایی توسط آزمایش های هیدرومتری و هیدرومتری مضاعف، پین هول و کرامب مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج آزمایش های مذکور نشان دادند که خاک محل مورد مطالعه از نوع کاملا غیر واگرا است.