سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطا موحد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
محسن مسیحی – دکترای مهندسی نفت- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
عبدالنبی هاشمی – دکترای مهندسی نفت- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از داده های پتروفیزیکی، دو چاه انتخاب شده مربوط به یکی از میادین نفتی جنوب ایران و به کار گیری نرم افزار ۶٫۷ Geolog پارامترهای مخزنی سازند سروک به روش ارزیابی احتمالی Probabilistic مورد بررسی قرار گرفته است. بر پایه این ارزیابی و با بهره گیری از کراس پلات نوترون- چگالی، لیتولوژی سازند سروک، ترکیبی از آهک و درصد کمی دولومیت و در برخی فواصل به صورت میان لایه شیلی می باشد. نتایج داده های چاه پیمایی نشان می دهد که این سازند دارای تخلخل متوسطی است، به طوری که میانگین تخلخل مؤثر و اشباع آب مؤثر به ترتیب، ۱۱/۲۵ درصد و ۷۵/۵۵ درصد به دست آمده است. همچنین میزان حجم شیل پایین است، به طوری که میانگین آن، ۱/۳۵ درصد است.