سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطا موحد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده مهندسی نفت و

چکیده:

در این پژوهش، به کمک نگارهای چاه پیمایی، دو چاه انتخاب شده از میدان نفتی آب تیمور و نرم افزار تخصصی GEOLOG 6.7به روش ارزیابی احتمالیProbabilistic(پارامترهای مخزنی سازند سروک در میدان مذکور، مورد مطالعه قرارگرفته است. از روی داده های نمودارهای چاه پیمایی، پارامترهای پتروفیزیکی مشخص گردیدند. بر این اساس، این افق دارایتخلخل مناسب می باشد، بطوری که میانگین تخلخل در آن ۳۳/۵درصد می باشد. همچنین میانگین میزان اشباع آب برای هر دو چاه ۲۵/۱درصد می باشد که مقدار مناسبی است. بر اساس کراس پلات نوترون- چگالی، لیتولوژی سازند سروک، ترکیبی از آهک و درصد کمی دولومیت و در برخی فواصل نیز به مقدار بسیار کم، شیل تعیین شد. همچنین با توجه به نمودارCGR میزانحجم شیل پایین است به طوری که مقدار میانگین آن ۰/۴۵درصد است.