سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا وفایی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
نادر کهنسال قدیم وند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمود الماسیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی محمد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند ایلام با سن کرتاسه بالایی (سانتونین) در میدان جفیر یکی از مخازن هیدروکربوری اصلی می باشد که ازسنگ آهک، شیل و دولومیت تشکیل شده است. تغییرات هرچند نه چندان زیاد در سنگ شناسی و به تبعه آن تغییر در میزان تخلخل، تراوایی، میزان اشباع آب مؤثر و … سبب شده است که از نظر سنگ شناسی رسوبی و زمینشناسی نفت مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. با مطالعه و ارزیابی پتروفیزیکی دو چاهB و Aدر میدان جفیر مشخص شد که سازند ایلام در چاهBنسبت به سازند ایلام در چاهA در عمق کمتری نهشته شده و به همین سبب دارای خواص لیتولوژیکی و مخزنی متفاوتی می باشد. چاهA به سبب داشتن حجم شیل و اشباع آب مؤثر کمتر و تخلخل و تراوایی بیشتر و مؤثرتر دارای کیفیت مخزنی بهتری است