سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا کریمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود صلحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

آلودگی محیط زیست سد راه توسعه پایدار کشور است و اجرای هرگونه طرح های توسعه ای باید متضمن پایداری محیط زیست باشد. آلودگی زیست محیطی به خصوص آلودگی عناصر شیمیایی یکی از فاکتورهای اصلی در تخریب زیست کره محسوب می شود. در میان آلاینده های شیمیایی، فلزات سنگین به لحاظ تاثیرات اکولوژیکی، بیولوژیکی و بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.برای حل مشکل سلامت جامعه لازم است سلامت خاک که منبع تولید غذا می باشد مورد توجه قرار گیرد. از این رو مدیریت اراضی کلید اصلی برای دستیابی به کیفیت خاک به حساب می آید. پاکسازی توسط گیاهانphytoremediation یک اصطلاح کلی است که به استفاده از گیاهان برای حذف، تجزیه و تثبیت آلاینده در خاک اطلاق می شود. به منظور بررسی پالایش خاکهای آلوده به سرب، کادمیم و نیکل آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در شرایط گلخانه با دو تیمار گیاه(جو و کلزا)، سه تیمارفلز سنگین(سرب، کادمیم و نیکل) به ترتیب در سه سطح ۰،۵۰۰،۱۰۰۰ و۵۰،۱۰۰ ) و۰،۲۵۰،۵۰۰ در سه تکرار در ۵۴ پلات به کار گرفته شد.نتایج نشان داد در هر دو گیاه غلظت عناصر مورد مطالعه در کلیه تیمارها به جز شاهد(صفر) از مقدار طبیعی آنها فراتر رفته است. در گیاه جو ضریب انتقال کادمیم در مقایسه با سایر عناصر و در گیاه کلزا فاکتور و ضریب انتقال عناصر کادمیم و نیکل بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کلزا گیاه مناسب پالایش خاکهای آلوده به کادمیم و نیکل و جو گزینه ای مناسب برای پالایش خاکهای آلوده به کادمیم می باشد