سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر اسمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه
ابوالفضل بهنیافر – دکتری گروه جغرافیا – ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد مش

چکیده:

دانش اکوتوریسم با گردشگری در طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که درایران هنوز به طور جدی بدان پرداخته نشده است اکوتوریسم گرایش نوینی در صنعت گردشگری است و شامل چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت است World Tourism Organisation W.T.O یا سازمان جهان گردشگری اکوتوریسم را به این صورت معرفی می کند نوعی از گردشگری کهدر آن مسافرت به مناطق طبیعی که نسبتا بدون آسیب باشد با اهداف مطالعاتی و بهره برداری از مناظر و رستنی های طبیعی و حیات وحش و با توجه به جنبه های فرهنگی همدر گذشته و هم د رحال صورت می پذیرد اهمیت دادن به نقش اکوتوریسم درحفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسه پایدار امری ضرورتی است و این امر با مشارکت گردانندگان بومی وبهره یگری از پتانسیل های طبیعی گردشگری میسر می شود