سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محدثه مشتاقیون – کارشناس ارشد محیط زیست
مهدیه ایزدی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
هادی زارعی محمودآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

پژوهش مذکور با هدف بررسی پتانسیل ها و تنگناهای اکوتوریسم و نقش برفضای پارک جنگلی خرگوش دره درمنطقه ۲۲ تهران و دستیابی به استراتژی ها و راه کارهای مناسب جهت توسعه اکوتوریسم دراین منطقه انجام گردیده است دراین راستا پس ازتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه با نرم افزار Spss نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدهای منطقه درقالب ماتریس sWOT جمع بندی و سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی منطقه تنظیم گردید سپس با بهره گری از ماتریس نقاط ضعف قوت فرصت وتهدیدهای موجود ۱۶ استراتژیدرمنطقه پیشنهاد شده و درنهایت با استفاده از ماتریس استراتژیک کمی QSPM اولویت و جذابیت هرا ستراتژی تعیین گردید نتایج بررسی نشان میدهد که دراین منطقه ضعف ها از قوت ها و تهدیدها از فرصت ها بیشترند و منطقه از لحاظ موقعیت واقدام استراتژیک درموقعیت تدافعی قرار دارد. بدین منظور ارزیابی دقیق توان اکولوژیک و بررسی منابع موجود درمنطقه درقالب یک برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی منسجم می تواند تاحدزیادی دربهبود وضعیت فعلی برای عدم تاثیرگذاری تهدیدات درمنطقه موثر باشد.