سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اکبر کیانی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

گردشگری همواره به عنوان عاملی برای پیشرفت کشور مطرح بوده است چرا که ورود گردشگر ازطریق اثرگذاری بردآمد اشتغال قیمت ها و تراز بازرگانی ملی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارمیدهد افزون براین بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذران توسعه نیز ازصنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند امروزه اهمیت گردشگری بیش ازهمه وابسته به چرخه اقتصادی آن میباشد که قابلیت بالایی درزمینه پویای اقتصاد محلی و بین المللی دارا می باشد تحقیق به این سوال می پردازد که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری درشهرستان زابل کدامند؟ این پژوهش با استفاده از روش پیمایش مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها به شیوه Swot به ارایه استراتژی و راهبرد درجهت توسعه گردشگری درشهرستان زابل پرداخته است.