سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرنوش بیات – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نرگس قاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

با پیشرفت جوامع صنعتی و افزایش جمعیت نیاز انسانی به ذخایر طبیعی از یک سو و تخریب زمین و عوامل زیست محیطی از سوی دیگر افزایش یافته است دراین راستا توسعه پایدار با تاکید برتوسعه اقتصادی فرهنگی و علمی جوامع و با درنظر گرفتن حقوق نسل آینده بدون خدشه به سرمایه های طبیعی تعریف شده است توسعه صنعت توریسم بطور عام و ژئوتوریسم به طور خاص از طریق معرفی و ثبت ژئوپارک یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار بدون نیاز به هزینه کردن از سرمایه های متعلق به نسلهای آینده است دراین مقاله سعی شده است با درنظر گرفتن اصول توسعه پایدار قابلیت های بهره برداری اقتصادی از پتانسیل های ژئوتوریسمی ایران با موارد مشابه درکشور چین به عنوان یکی از کشورهای موفق دراین صنعت مقایسه و ضرورت تقویت این صنعت و تاثیر آن برپیشرفت اقتصادی ایران مشخص شود.