سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا سپهوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهر
شهرزاد فریادی – دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

تقویت اکوتوریسم در سطح نواحی روستایی، رویکردی است برای توسعه روابط همزیستی روستا با محیط اقتصادی و اجتماعی بستر طبیعی خود که امکان بهره گیری اقتصادی از طبیعت را در حین حفظ آن فراهم می سازد. روستای ایستگاه بیشه یکی از روستاهای استان لرستاناست که قابلیت های زیادی برای گسترش اکوتوریسم دارد. این روستا دارای پتانیسل های بالقوه ای از نظر محیط طبیعی برای جذب گردشگرمی باشد. استفاده از این قابلیت ها نیاز به برنامه ریزی و در وهله نخست، شناخت است. اما مسئله این است که در رابطه با روستای ایستگاه بیشه آنچنان که باید شناختی از این استعدادهای طبیعی صورت نگرفته است. در این تحقیق با به کارگیری سیستم اطلاعاتجغرافیایی، پتانسیل پهنه های مناسب فعالیتهای اکوتوریستی در روستا بررسی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از کل مساحتروستا و محیط پیرامون آن ۵۴ % جهت کوهنوردی، ۸۹ % جهت دامنه نوردی، ۸۹ % جهت طبیعت گردی و ۱۳ % جهت ورزشهای آبی و ماهیگیری مناسب تشخیص داده شدند