سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا حاج محسنی – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
فیروز برادر رضی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

لغزشها و بروز ترآها در حاشیه بالادست مخزن سد قلع هچای عج بشیر ، همزمان با آخرین فرازو فرود آب دریاچه رخ داده است. با حفاری گمانه های پیزومتریک در جناحین مخزن و انجام آزمایشات صحرائی و آزمایشگاهی تا حدودی توانسته ایم اطلاعات و نتایج آاملتری بدست آوریم همچنین آاوشهای ژئوفیزیکی نیز لایه بندی مصالح توده را ارائه نموده وسطح ایستابی را درمرز بین دولایه و شکافهایی دردل توده شناسائی آرده است. در اثر حرآت زمین خیلی از باغات و مزارع آشاورزی آسیب دیده و جاده روستایی نیز از بین رفته است حرآات تکی هگاه راست سد آه در انتهای مخزن سد قرار گرفته در اثر استمرار م یتواند باعث انباشته شدن سد از نهشته ها شود آه طول عمر سد را سبب و آاهش خواهد داد.