سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار دانشگاه تبریز
مهیار بابازاده – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بهادر فاتحی نوبریان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب

چکیده:

پدیده روانگرایی یکی از مهمترین و پیچیده ترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد که بروز ان درخاکهای ماسه ای اشباع محتمل است طی این پدیده مقدار فشار آب منفذی افزایش می یابد تاحدی که با تنش کل برابر گردیده و درنتیجه آن مقدار تنش موثر صفر می شود و توده خاک دگیر مقاومت برشی نخواهد داشت درنتیجه توده خاک ناپایدار شده و باعث تخریب های بسیاری میگردد دراین تحقیق نتایج حاصل از روشهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد spt مورد مقایسه قرارگرفته است برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس روش SPT از آخرین روش ارایه شده برای روانگرایی که توسط ادریس – بولانگر ۲۰۰۸ مطرح گردیده استفاده شده است که هم اکنون برا ی محاسبه روانگرایی درایالات متحده امریکابه کار می رود ضمنا برای ارزیابی نتایج بدست آمده نتایج فوق با آیین نامه طراحی پلهای شاهراهی ژاپن مقایسه شدهاست.