سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی بیاتی – کارشناس ارشد خاک و پی
غلامرضا کمالی – استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا با تکیه بر نتایج آزمایشات نفوذ استاندارد SPT انجام شده برای گمانه های موجوددر اسکله شهید رجایی و با بکارگیری شش روش تجربی معتبر برای بزرگی و شتاب مختلف زلزله به ارزیابی پتانسیل روانگرایی منطقه پرداخته شد نتایج حاصله حکایت ازا ین می کند که برای مقادیر بالای بزرگی و شتاب زلزله منطقه موردمطالعه روانگرا میگردد همچنین جوابهای بدست آمده از روشهای مختلف نیز با هم مقایسه گردیدند و نتایجی نیز حاصل شد بعلاوه پیشنهادمی گردد برای بهبود خاک منطقه درمقابل روانگرایی از روش تراکم دینامیکی استفاده شود.