سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خلیلی نوتاش – کارشناس ارشد، مدیر پروژه ، مهندسین مشاور توان آب
مهراد خلیلی نوتاش – کارشناسی ارشد، مهندسی عمران ،خاک و پی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

فروریزش خاکها )رمبندگی( دارای پی آمدهای بسیار ناگواری برای سازه ها و بناهائی که گاهاً بطور خواسته و ناخواسته بر روی اینگونه خاکهای مسئله دار احداث میگردند میباشد.کانال اصلی خداآفرین با طولی حدوداً برابر ۱۱۱ کیلومتر با ظرفیت ۵۸ متر مکعب در ثانیه در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در حال احداث میباشد.ارزیابی انجام یافته بر روی نتایج آزمایشات، پتانسیل رمبندگی خاکهای زمین بستر کانال مزبور را تائید نموده است.شاخصه های اینگونه خاکها عبارتند از: الف(.خاکی که دستخوش تغییر حجم قابل توجهی بر اثر رطوبت و اعمال بار یا ترکیبی از هر دو باشند. ب(.هر گونه خاک غیر اشباع که دستخوش تغییر اساسی در آرایش دانه ای ذرات خاک و کاهش قابل توجه حجم بر اثر رطوبت بدون اعمال بار اضافی شود. ج(.نشست اضافی خاکهای نیمه اشباع بر اثر رطوبت بطور عام بدون افزایش فشار اعمال شده. د(.نشست در خاکهای نیمه اشباع بر اثر افزایش درجه تحکیم، در شرایط زیر تحکیم بستگی به پیدایش چسبندگی خاک غیر اشباع دارد