سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیلا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجیدنبی بیدهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک اول و نتایج حاصل ازآن جهت تعیین وتفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی متداول می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی توان هیدروکربورزایی سازندگدوان درشرق خلیج فارس با استفاده ازروش انالیز راک اول ۶ است بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازندن گدوام به عنوان سنگ منشا احتمالی درمطالعه مغزه های حفاری شده از۴ میدان نفتی و گازی واقع درشرق خلیج فارس انجام شد براساس تغییرات پارامترS1+S2-TOC این سازنددراین ناحیه پتانسیل هیدروکربورزایی مناسب تا خوبی دارد بررسی نمودار HI-Tmax وهمچنینHI – TOC نشان میدهد که سنگ منشا درمرحله Oil WindowΎ ˰ΗOil Window Early قراردارد و تولید سنگ منشا ازنوع نفت گازونفت می باشد مواد الی سنگ منشا گدوان ازنوع کروژن IIÁIII است شرایط رسوبگذاری سازندگدوان ازنسبتا احیایی تا اکسیدان با سرعت رسوبگذاری متوسط تاسریع تغییر کرده است