سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیئت علمی گروه ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران
پوریا نامدارالیگودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هآی آبی دانشگاه تهران
جمال عبداللهی – عضوهیئت علمی گروه آب و آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

از خصوصیات مهم خاکهای متورم شونده حساسیت به تغییرات رطوبت می باشد که موجب تغییر حجم خاک و در نتیجه ایجاد خسارت به سازه های احداث شده روی آنها می گردد دراین کار تحقیقاتی اثر فیبر مصنوعی بر تورم پذیری دو نوع خاک رسی متورم شونده مورد بررسی قرارگرفت. فیبر مصنوعی با دو نسبت L/d برابر با ۷۰ و ۸۵ با درصدهای وزنی ۰/۵ ، ۱و۱/۵ درصد با دو نوع خاک رسی متورم شونده مخلوط گردیدند و سپس پتانسیل تورم و فشار تورمی آنها مورد آزمایش قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر درصد فیبر نسبت L/d نیز درکاهش پتانسیل تورم موثر است همچنین نتایج نشان داد که در خاک با قدرت تورمی کمتر به ازای درصدهای بالاتر فیبر استفاده از فیبر با نسبت طول به قطر کمتر بهتر عمل می کند ولی در خاک با قدرت تورمی بیشتر به ازای کلیه درصدها استفاده از فیبر با نسبت طول به قطر بیشتر موثرتر است.