سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی دهقان – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
حسین بشارتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
مهرداد شهابیان – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مجتبی محمودی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

تولید محصول با عملکرد مطلوب در خاکهای آهکی و pH بالا، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است ، چرا که در این خاکها به علت وجود pH بالا و غلظت زیاد یون کلسیم، عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها وابسته به pH است (مانند ،Mn ،Zn ، Fe ، P و…. ) به صورت ترکیب های نامحلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان در می آیند . فزایش گوگرد به خاک و اکسیداسیون آن می تواند باعث کاهش PH و رفع این مشکل گردد. گوگرد عنصری پودری است زرد رنگ که در آب نامحلول بوده و در خاک در حضور میکرواورگانیسیمهای شیمیولیتوتروف به ویژه (Thiobacillus) و شیمیواورگانوتروف ( قارچها، باکتریها و اکتینومیستها ) به خوبی اکسید شده و به اسید سولفوریک تبدیل میشود . از آنجا که قسمت اعظم خاکهای ایران آهکی است و سالانه مقدار زیادی گوگرد در صنایع نفت و گاز داخل کشور و به قیمت ارزان تولید میشود لذا امکان استفاده از گوگرد به منظور کاهش موضعی pH و افزایش قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فسفر وجود دارد . به طور معمول اکسیداسیون گوگرد در خاک بسیار کند است. فعالیت میکروارگانیسمهای اکسید کننده گوگرد باعث تسریع اکسیداسیون گوگرد و کاهش PH خاک شود. طیف وسیعی از میکروارگانیسمها قادر به اکسیداسیون گوگرد در محیط هستند . برخی محققین بر این عقیده اند که نقش گونه های هتروتروف در اکسایش گوگرد اضافه شده به خاک از انواع اتوتروف مهمتر است . تحقیق حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل میکروارگانیسمهای هتروتروف در اکسایش گوگرد عنصر ی در چند نوع خاک با ویژگیهای متفاوت در استان مازندران صورت گرفت.