سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب بیگدلی – مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد
مهدی حاجیان – کارشناس آموزش
فاطمه سلطانی – مسئول روابط عمومی

چکیده:

بازیافت پسماندها درشهرها یکی از مباحث مهمی استکه درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته و قوانین دقیقی برای آن وضع شده است دراین میان به بازیافت پسماندهای روستایی توجه زیادی نشده که این امر خود یک عقبماندگی دربحث بازیافت محسوب می شود شهر نجف آباد دربخش مرکزی خود دارای شش روستای نهضت آباد همت آباد فیلور رحمت آباد جلال آباد و حاجی آباد می باشد دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۱۴۴۲ نفر و نزدیکی به شهر و محل کارخانه بازیافت و نیز با توجه به داشتن ۳۲۶۹ کیلوگرم پسمانددر روز ما را بر آن داشت تا از نظر کیفی و کمی پسماندهای این روستا ها را بررسی کنیم دراین بررسی و آنالیز معلوم شد ۱۷/۶% پسماندهای این روستا ها را مواد بازیافتی تشکیل میدهند که بصورت اولیه و غیراصولی دفن می شوند دراین مقاله سعی شده با استفاده از آمار و ارقام و نتایج آنالیز های انجام شده برروی پسماندهای این شش روستا نشان داده شود که با بازیافت پسماندهای این روستاها می توان علاوه بر جلوگیری از آلودگی هوا آب و خاک این منطقه اشتغال زایی خوبی به وجود آورد و همچنین مشخص می شود که این روستاها نیز همانند شهرها پستانیل خوبی در امر بازیافت پسماندها دارند.