سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید عرفان منش – شهرداری اصفهان سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد جامد
حمید نصیرزاده – مرکز تحقیقات آب و خاک

چکیده:

یکی از مشکلات مراکز دفن زباله های شهری درجهان مساله آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه زباله است با توجه به خشکسالی درسالهای اخیر و افزایشحساسیت مجامع علمی و زیست محیطی حفاظت ازمنابع آب اهمیتی بیش از قبل یافته است براین اساس ارزیابی آلوده کنندگی منابع آب زیرزمینی به وسیله شیرابه زباله با روشهای برآورد حجم شیرابه تولیدی درلندفیل کنترل و تصفیه شیرابه و همچنین پایش مستمر کیفیت آب چاه های پایین دست در اکثر شهرهای جهان که از لندفیل برای دفع پسماندهای خود استفاده می کنند به عنوان یک روش چاره ساز است درشهر اصفهان نیز که بین سالهای ۶۸-۸۸ ضایعاتتولید کارخانه کمپوست سازمان بازیافت و زباله های شهرهای اقماری اصفهان در منطقه زینل واقع در شهر اصفهان با استفاده از لندفیل دفع می گردید موضوع بررسی شد دراین تحقیق از مدل help به منظور بررسی دو بعدی هیدرلوژی لندفیل و حرکت آب به داخل پوشش مدفن استفاده شد داده های این برنامه شامل اطلاعات هواشناسی مشخصات فیزیکی خاک و فرضیات طراحی لندفیل می باشد نتایج مدل نشان میدهد در طی سالهای بهره برداری تقریبا ۵/۱۳ درصد از مجموع بارندگی که براساس تخمین مدل معادل ۹۴/۳ میلی متر از میزان ۱۸۳۷/۳ میلی متر از کل بارندگی است.