سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – استاد گروه علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – استادیار گروه علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی شیرمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدصادق کاووسی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) ابزاری مهم در علم هیدروژئولوژی می باشند که در ارزیابی، نظارت و حفاظت از آب های زیرزمینی کاربرد قابل توجهی دارند. مبنای این مطالعه تلفیق روش های سنجش از دور و GIS جهت ارزیابی پتانسیل آب های زیرزمینی در تاقدیس پیون می باشد. در این مطالعه پارامترهای مختلف به صورت لایه های لیتولوژی، تراکم شکستگی، تراکم گسل، ارتفاع، شیب، پوشش گیاهی و تراکم آبراهه تهیه و به داده های رستری تبدیل شدند، سپس با استفاده از روش عامل چند تأثیری (MIF) هرکدام از لایه ها وزن دهی شدند. نقشه نهایی منطقه با استفاده از روش جمع وزنی (Sum Overly) بدست آمده و منطقه به لحاظ پتانسیل منابع آبی به پنج ناحیه خیلی خوب، خوب، متوسط، بد و خیلی بد تقسیم بندی شد.