سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدرسول نبویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

گنبدهای کابلی نوع جدیدی از سازه های فضاکار هستند که سبک و اقتصادی بوده به علاوه از ظاهر زیبا و جذابی نیز برخوردارند آنها می توانند برای پوشش دادن بناهایی که دارای مساحت زیاد می باشند مثل ورزشگاهها، سالنهای کنفرانس و سینما مورد استفاده قرار گیرند یک گنبد کابلی به عنوان یک سازه خود تنیدهمتشکل از کابلهای کششی و ستون پایه های فشاری است تا زمانی که کابلها در کشش باقی بمانند می توان این سازه را به عنوان یک سازه یا اتصال مفصلی در نظر گرفت برای این نوع از گنبدها چیزی که در درجه اول اهمیت قرار دارد پایداری آنهاست بطوریکه پایداری آنها از پروسه پیش تنیدگی کابلها تامین می شود برای فهمیدن خصوصیات پایداری سازه های با اتصال مفصلی بخصوص گنبدهایکابلی باید دو موضوع را مدنظر قرار داد: مکانیزم ها، حالتهای خود تنیدگی. بعضی از سازه های با اتصال مفصلی همزمان هم از نظر استاتیکی نامعین بوده یا یک یا چند حالت خودتنیدگی و هم از نظر سینماتیکی نامعین هستند با یک یا چند مکانیزم.