سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش آذرپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

دستیابی به عملکرد بالا دانه ذرت ، تحت شرایط تنش شوری از جایگاه ویژه ای در برنامه های به زراعی در کشاورزی پایداربرخوردار است . شوری خاک و آب آبیاری از عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اکثر نقاط کشور خصوصامناطق خشک و نیمه خشک می باشد. بدین منظور ، در این مطالعه تاثیر شوری بر رشد و غلظت پرولین و کلروفیل گیاه ذرت ،(SC704)مورد بررسی قرار گرفت . این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه تابستان سال ۸۹درایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ارسنجان به اجراد رآمد. خاک ازمایش بانمک طعام بانسبت های ۱۰۰،۵۰،۰ میلی مولارشورشد. رشدذرت به واسطه وجودشوری متوقف شد. کاربردنمک به طورقابل توجهی باعث کاهش وزن خشک گیاه ذرت شد. غلظت پرولین با افزایش شوری ، افزایش پیدا نمود ، در حالیکه غلظت کلروفیل کل کاهش یافت. نمک باعث افزایش غلظت سدیم و کلر در گیاه شد.