سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی،دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا مهدوی فر – استادیار،عضو هیئت علمی پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
عبدالرضا نوریزدان – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،گروه زمین شناسی

چکیده:

پدیده ناپایداری دامنه از جمله مخاطرات زمینشناسی است که برای جادهها و بزرگراهها مشکلزا محسوب می شود. آزادراه خرم آباد-پل زال قسمتی از محور سراسری تهران-بندر امام می باشد که با طول ١٠۴ کیلومتر از مناطق سخت کوههای زاگرس عبور مینماید.پژوهش حاضر به ارزیابی پایداری شیب های سنگی در ۴۵ کیلومتری ابتدای این آزادراه با استفاده از روش آماری دو متغیره و قضاوت کارشناسی می پردازد. با انجام بازدیدهای میدانی و قضاوت کارشناسی پراکنش زمین لغزش ها و عوامل موثر بر آن شناسایی و با استفاده از روش آماری دو متغیره پهنه بندی خطر زمین لغزش انجام شد. نتایج حاصل از تلفیق نقشه ی پراکنش زمین لغزش با عوامل موثر نشان داد که عواملی از قبیل شیب، ارتفاع ترانشه و GSI توده سنگ بیشترین تاثیر در وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه دارند، همچنین این نتایج نشان می دهد که ۲۷/۰۷ درصد از طول کل مسیر که شامل رسوبات جوان کواترنری می باشند و شیب کمتر از ۵ درصد دارند جز مناطق پایدار محسوب می شوند و ۲۳/۸۳ درصد جز مناطق با خطر بالا، ۱۲/۳۴ درصد خطر متوسط، درصد خطر کم و ۲۳/۴۰ درصد خطر خیلی کم هستند.