سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین جباری – استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
لعیا مجیدی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

در این مقاله محتوای اطلاعات مربوط به سودها ، جریان های نقدی و عملکرد اجزای تعهدی سود و واکنش بازار به آن در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران وارزیابی واکنش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اجزای اصلی آن ( جریان های نقدی و اقلام تعهدی) و ارزیابی اینکه سرمایه گذاران بیشتر تحت تاثیر جریان های نقدی قرار می گیرند یا اقلام تعهدی. از این رو تعداد ۶۵ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸-۸۴ بررسی شده اند. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین سودهای جاری و عملکرد سودهای آتی و اینکه هر دو اقلام تعهدی و نقدی سودهای جاری با سودهای آتی ارتباط مستقیم دارند و همچنین سرمایه گذاران در بازار سهام تهران به پایداری سود واکنش نشان می دهندو سرمایه گذاران به پایداری جریان های نقدی واکنش بیشتری نسبت به پایداری اقلام تعهدی نشان میدهند