سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان آقا ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشگری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی دقیق پایداری سدهای خاآی در برابر زلزله، از پیچیدهترین مسائل در حوزه سازههای خاآی میباشد. تنوع خواص دینامیکی بدنه سدهای خاآی و تفاوتهای اساسی ویژگیهای زلزله از قبیل محتوای بسامدی، مدت اثر زلزله و بیشینه دامنه، عواملی هستند آه در واآنش دینامیکی سد نقش مهمی ایفا میآنند. ساختگاه سد رابر، در فاصله حدود ۷ کیلو متری جنوب شرقی شهر رابر در استان کرمان قرار دارد. این سد در حال احداث از نوع خاکی با هسته رسی است. ارتفاع سد از پی ٧٨ متر می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا با تکیه بر مطالعات زمین شناسی مهندسی و نتایج حاصل از آزمایشهای ژئوتکنیکی و بکاربردن آنها در مدلسازی عددی، اقدام به تحلیل پایداری بدنه سد در برابر بارهای دینامیکی حاصل از زلزله گردد.