سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیژن طالب پورششوان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
رضا سکوتی اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ غربی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی همبستگی بین پایداری خاکدانه ها با خصوصیات خاک دردشت ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از تعداد ۳۰ پروفیل نمونه خاک سطحی ۰-۳۰ سانتی متر برداشت شد آزمایشات روتین برروی آنها انجام شد برای محاسبه پایداری خاکدانه ها از روش خیساندن سریع موسسه تحقیقات خاک و آب استفاده شد کربن الی به روش والکلی و بلیک Walkely & black بافت خاک به روش هیدرومتری اندازه گیری شد شوری واسیدیته به روش عصاره اشباع اندازه گیری شد درصدکل مواد خنثی شونده به روش تیتراسیون باقیمانده اسید با باز اندازه گیری شد. نتایج به نرم افزار SPSS منتقل شد میانگین پایداری خاکدانه ها ۷۶٫۹ محاسبه شد.