سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید وطن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محمد غفوری – استاددانشگاه فردوسی مشهد
غلام رضا لشکری پور – استاددانشگاه فردوسی مشهد
حسین هدایتی تلوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

تحلیل پایداری شیبها به منظور جلوگیری ازلغزشهای احتمالی و اسیب رسیدن به تاسیسات و ساختمان هادرهنگام احداث و بهره برداری این سازه ها امری لازم و ضروری است دراین تحقیق پایداری ترانشه شمال مجتمع مسکونی نگین درانتهای بلوار هاشمیه درارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور ابتدا با انجام مطالعات میدانی مشخصات ناپیوستگی های توده سنگ برداشت شد و سیستم ناپیوستگی ها درمنطقه با استفاده از نرم افزار Dips تحلیل گردید نتایج بدست آمده معرف وجود چهارسیستم اصلی ناپیوستگی درمنطقه می باشد درادامه با توجه به ژئومتری شیب نوع شکست احتمالی درنواحی مختلف شیروانی تشخیص داده شد به علاوه جهت تکمیل مطالعات بروری گسیختگی دوحلقه گمانه درمحل مناسب حفروآزمایشات آزمایشگاهی لازم برروی نمونه های سنگی بدست آمده انجام گردید و درنهایت پایداری ترانشه با استفاده از نرم افزار های EZSlide Swegde مورد تحلیل قرار گرفته است.