سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهرزاد تحملی رودسری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نیما خدایار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین تحت امواج زلزله ساتع شده از سنگ بستر یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ایست تحلیل های پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تصمیم گیری نهایی براساس پاسخ آن به منظور ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه بکار می رود دراین مقاله با استفاده از داده های مختلف حاصل از نتایج مطالعه شده و گمانه های موجود قسمتی از ساختگاه شهر کرمانشاه مورد بررسی آثار بزرگنمایی آبرفت قرارگرفته است بدین شکل که این محدوده از شهر مورد آنالیز های متعین زیادی با استفاده از پارامترهای خاک محل د رمحدوده کمینه و بیشینه مقادیر محتمل خود قرارگرفته است و ضرایب بزرگنمایی ساختگاه محاسبه گردید که می تواند در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله مورد استفاده قرارگیرد.