سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدائی – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی وجدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
ایمان منصوری – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

این مقاله رفتارلرزه ای پلهای کابلی را با مقایسه کردن سه تیپ متفاوت ازآنها ارزیابی می کند دراین مقاله سه طرح متفاوت ازپلهایکابلی fan,semi-harp,harp درنرم افزار SAP2000 مدل و سپس بصورت استاتیکی غیرخطی تحلیل شده است هدف کنترل جابجایی نقطه ی بالای برج پلها میب اشد پریود طبیعی جابجایی ها درسه تیپ متفاوت مقایسه میشود علاوه براین پلهای کابلی مزبور تحت دو الگوی متفاوت بارنیز مدل شده و نتایج مقایسه می شوند.