سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رستم غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن- استخراج دانشگاه تهران- دانشکده فنی
مجید اکبری – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه مشهد
مهدی صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن- مکانیک سنگ دانشگاه آزاد بافق
علیرضا یاراحمدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

مؤلفه های دینامیکی توده سنگ قسمتی از مهمترین پارامترهای توده سنگ هستند که عکس العمل سنگ در برابر بارگذاری آنی یا طولانی مدت را تعیین می کنند. امروزه کاربرد روش های لرزه نگاری بسیار گسترده شده و تجهیزات متعلق به این روش ژئوفیزیکی تا حد بالایی پیشرفته شده اند؛ در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تکنیک شکست مرزی در تحلیل داده های لرزه ای، سرعت امواج P و S را به دست آورده و پارامترهای دینامیکی توده سنگ بلوک های معدن چغارت محاسبه شده اند و ارتباط بین سرعت امواج لرزه ای با پارامترهای دینامیکی توده سنگ ارزیابی شده و روابط تجربی بر اساس داده های موجود ارائه شده است.