سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسانه امینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عدالت – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشدجمعیت صنعتی شدن کشورها و ارتقای سطح کیفی زندگی موجب شده تا مصرف انرژی به طور پیوسته روبه افزایش باشد از همین رو پیش بینی می شود درآینده انرژی فسیلی به عنوان منبع اصلی انرژی درجهان جوابگوی تمام نیازها نباشد این مساله و آلودگی حاصل از سوخت های فسیلی باعث شده تا دراکثر کشورهای پیشرفته دنیا مطالعاتی به منظور کشف و بهره برداری از منابع انرژی پاک انجام شود امروزه پتانسیل و مسائل فنی مربوط به توسعه منابع تجدید پذیرانرژی مانند انرژی خورشیدی انرژی باد انرژی جزرومد انرژی امواج انرژی حرارتی دریا انرژی حرارتی زمین و زیست توده شدیدا مورد توجه بحث و تحقیق قرارگرفته اند درپژوهش حاضر ضمن مطالعه برخی ازمنابع انرژی تجدیدپذیر فوق الذکر درایران و برخی کشورهای جهان به مقایسه و ارزیابی وضعیت کلی آنها پرداخته و همچنین راه کارهای عملی برای استفاده گسترده و تولید تجاری برخی انرژی های نو و تجدید پذیر ارایه شده است.