سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امان الله زمانی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
منیره مجلسی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پوریا دروار – ارشد آلودگی محیط زیست
فیاض مهدی پور – کارشناس ارشدمهندسی بهداشت محیط

چکیده:

درحال حاضر درایران ۸۰% کل مخارج مدیریت زباله مربوط به جمع آوری زباله است که ۶۰% ازآن صرف حقوق و دستمزد کارگران می شود اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهبود اندکی در عملیات جمع آوری می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای درصرفه جویی هزینه های کل داشته باشد مکان مورد مطالعه منطقه ۱ شهرداری بندرعباس می باشد که جمعیت آن ۱۱۱۵۷۲ نفر و از ۳ ناحیه و ۱۱ محله تشکیل شده است به منظور بررسی مدیریت جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد منطقه ۱ شهرداری بندرعباس از نرم افزار WAGS استفاده شد و هدف ازاین مطالعه ارزیابی و مقایسه مدیریت حمل و نقل و جمع آوری زباله های منطقه ۱ شهرداری بندرعباس در ۱۵ سال آینده در حالت تک و دو شیفته می شود نتایج تحقیق نشان داد که برای مدیریت جمع آوری و انتقال زباله منطقه ۱ شهر بندرعباس در ۱۵ سال آینده درحالت تک شیفته نیاز به ۳۵ میلیارد ودرحالت دو شیفته نیاز به ۳۳ میلیارد تومان می باشد و بطور متوسط هزینه جمع آوری به ازای هرکیلوگرم زباله سالیانه در حالت تک شیفته ۶۰/۶۷ و درحالت دو شیفته ۵۷/۰۸ تومان محاسبه گردیده است.