سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گلبرگ کامروزخدایار – دانشجوی کارشناسی ارشد Gis
ندا کفاش چرندابی – دانشجوی کارشناسی ارشد gis
علی اصغر آل شیخ – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

الگوریتم های بهینه سازی الهام گرفته ازطبیعت به عنوان روشهای هوشمندبهینه سازی درکنار روشهای کلاسیک موفقیت خوبی از خود نشان داده اند ازجمله این روشها می توان به الگوریتم های ژنتیک الهام گرفته از تکامل بیولوژیکی انسان و سایرموجودات و بهینه سازی کلونی مورچه ها برمبنای حرکت بهینه مورچه ها اشاره نمود این روشها درحل بسیاری از مسائل بهینه سازی درحوزه های کاربردی مختلف با موفقیت به کارگرفته شده اند دراین راستا درتحقیق حاضر از میان الگوریتم های تقریبی مختلف دو الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی کلونی مورچه ها برای حل مساله فروشنده دوره گرد و جهت مقایسه انتخاب گردیدند. با پیاده سازی دو الگوریتم مذکور درمسیریابی بین مراکز استانهای کشورنتایج حاصل از اجرای این دو الگوریتم درحالت مختلف مورد بررسی قرارگرفت نتایج این مقایسه ها نشان دهنده برتری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها به لحاظ بهبود درجوابها و کاهش زمان اجرای الگوریتم نسبت به الگوریتم ژنتیک میب اشد.