سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کمال ابراهیمی – مدیرسلامت بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمدکریم جوانمردی – کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
فرشاد ارغوانی – کارشناس ارشد ارگونومی

چکیده:

درمیان عوامل زیان آوری که درصنایع وجود داردگردوغبارسیلیس معمولا بسیاربحث برانگیز بوده و دارای عوارض وخیم و غیرقابل درمان می باشد لذا می بایست توجه خاصی به منظور پیشگیری از بروز عوارض ناشی از آن و همچنین ارزیابی و کنترل آن درمحیطهای کاری صورت پذیرد و بدین منظور می بایست یکنوع سیستم تهویه ویژه طراحی گردد ذرات سیلیس استنشاقی باعث اسیب به بافت ریه شده ماکروفاژهای ریه را درگیر ساخته و ازطریق یک مکانیزمایمنولوژیکی نهایتا منجر به بروز سیکیلوزیس درافراد درمعرض می شود اسپیرومتری کاربردی ترین آزمون عملکرد ریه برای ارزیابی بیماران با بیماری ریوی و یا کسانی که درخطر بیماری ریوی هستند این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که به منظور ارزیابی ظرفیت های ریوی کارگران کارخانه کاشی کویر می باشد و شام لدو گروه مورد ۱۷۶نفر و شاهد۱۱۵ نفر می باشد ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که شامل مشخصات فردی و علائم تنفسی و ظرفیت های ریوی می باشد نتایج بدست آمده توسط نرم افزار ۱۶spss مورد تجزیه تحیل قرارگرفت