سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدامین معصومی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واح
مرتضی الماسی – استاد، عضو هیئت علمی و مدیرگروه کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دا
امین رضائی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

استفاده صحیح از بقایای محصولات کشاورزی به عنوان بخش مهمی از منابع تجدید پذیرانرژی سهم بسزایی درایجاد چرخه پاک در محیط زیست و اصلاح سیر مصرف انرژی در کشاورزی دارد. از جمله پسماندهای با ارزشکارخانجات شکر م یتوان به باگاس اشاره کرد. در حال حاضر حدود ۹۰۰۰۰ هکتار از اراضی خوزستان به زیرکشت نیشکر رفته که سالانه حدود ۲۸۳۵۰۰۰ تن باگاس به عنوان ضایعات از این کارخان هها خارج می شود. به دلیل عدموجود صنایع تبدیلی کافی، بجز قسمت کوچکی از این مواد که صرف تولید کاغذ و الکل م یشود مابقی بدون استفاده رها می گردند. به علت وجود الکل در باگاس، این پسماندهای انباشته شده دچار خودسوزی شده و تاثیراتمخرب بر محیط زیست منطقه برجای می گذارند. همچنین با توجه به اینکه اغلب خاک های استان خوزستان از نظر میزان کربن آلی ضعیف بوده (کمتر از % ۱) و ارتقاء مواد آلی خاک از اهم فعالی تهای بخش کشاورزی در این استان است و مصرف کود های شیمیایی تاثیرات سوء بر محیط زیست و سلامتی انسانها می گذارد، کودهای آلی میتوانند نقش بسزایی در این روند ایفا کنند. این میزان باگاس، منبع بسیار مناسبی را برای تولید کود آلی از طریق کمپوست کردن به وجود آورد هاست.