سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن شکرگذار دارابی – هنرآموزهنرستان کشاورزی داراب فارس
محمودرضا تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد
احسان برزویان دستگردی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این پژوهش در سال ۹۰-۸۹ درشهرستان داراب به منظور بررسی و مقایسه تولید کمپسوت به دو روش میکروبی EM TM و استفاده از کرم خاکی Eisenia foetida و مقایسه تاثیر آنها بررشد و عملکرد ذرت دانه ای انجام گرفت جهت جمع آوری زباله های مورد نظر ۵۰ خانوار انتخاب و بین آنها کیسه زباله توزیع گردید جمع آوری پسمانده های غذایی که شامل سبزیجات پوست و بقایای میوه ها ته مانده مواد غذایی و نان بود هر ۲ روز یکبار جمع آوری گردید به طور متوسط هرخانوار روزانه ۱ کیلوگرم پسماند مناسب کمپوست تولید کردند نتایج نشان داد که استفاده از کرم خاکی در تهیه کمپوست علاوه برصرفه جویی زمان و سرعت بیشتر بهداشتی و بی بوتر است و به فضای کمتر نیاز داشت به منظور مقایسه کیفیت این دو نوع کمپوست و مقایسه تاثیر انها بررشد و عملکرد ذرات دانه ای آزمایشی نیز درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار کمپوست میکروبی ورمی کمپوست و شاهد با ۴ تکرار در مرکز تحقیقات داراب انجام شد.