سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل داودی بجد – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
حمید سلطانیان زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده های واقعی DTMRI یک روش برای ارزیابی دو مدل انتشار آب در بافت سفید مغز ارائه شده است. در هر دوی این مدلها فیبرهای عصبی به صورت استوانههای دو لایه که به صورت منظم و موازی قرار گرفتهاند، مدل شدهاند با اینتفاوت که در یکی از این مدلها، مراکز استوانهها روی چهار راس یک مربع و در دیگری روی شش راس یک شش ضلعی قرار گرفتهاند. در روش ارائه شده، با برقراری ارتباط بین اطلاعات تصاویر DTMRI و پارامترهای محاسبه شده در این مدل ها به ارزیابی میزان تطابق این مدل ها با داده های DTMRI پرداخته شده است. از نتیجه این ارزیابی، منطبق تر بودن مدل شش ضلعی با واقعیت اثبات می شود، که قبلاً تنها با استفاده از دادههای آزمایشگاهی نشان داده شده بود. یکی از مزیتهای روش پیشنهادی این است که میتواند به عنوان ابزاریبرای ارزیابی و مقایسه مدلهای فیبرهای عصبی در موجودات زنده به کار رود.