سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم قیاسی – دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
امید دیانی –
مجید دهقان –

چکیده:

برای مطالعه ویژگیهای تغذیه ای تفاله انگور عمل اوری نشده و تفاله انگورعمل آوری شده و تاثیر عمل آوری ازمایشی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی این محصولات طراحی شد نتایج نشان داد تفاله انگور عمل آوری نشده دانسیته توده ای بالاترین نسبت به تفاله انگور عمل آوری شده داشته و تفاله انگورعمل اوری شده ماده خشک نامحلول کمتری تفاله انگورعمل آوری نشده داشته و این تفاوت معنی دار بود P<0/0001 تفاله انگور عمل آوری نشده با ۳/۶ گرم اب به ازای هرگرم ماده خشک ظرفیت نگهداری آب بالاتری دارا بود نتایج جرم حجمی لحظه ای نیز نشان داد تفاله انگور عمل آوری شده پایین تری نسبت به تفاله انگور عمل آوری نشده دارا بود با توجه به نتایج خصوصیات فیزیکی تفاله انگور دارای خصوصیاتی نسبتا مناسب جهت تغذیه دام می باشد. عمل آوری نیز درتصحیح این خصوصیات موثر بوده مانند افزایش جرم حجمی لحظه ای که میتواند ازپرکنندگی زیاد شکمبه جلوگیری نماید.