سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ
فرهاد دانشجو – استاد گروه مهندسی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دا

چکیده:

تکنیکهای پردازش سیگنال جهت استخراج مشخصه، به سه دسته روش های حوزه زمان فرکانس و روش های حوزه زمان-فرکانس دسته بندی شده اند. در روشهای حوزه زمان و حوزه فرکانس معمولا باید از سیگنالهای مانا و خطی استفاده شود. این در حالتی است که سیگنالهای پاسخ سازه ها تحت اثر زلزله به صورت غیر مانا می باشند. با این وجود در این تحقیق به منظور پردازش سیگنالهای پاسخ لرزه ای و استخراج مشخصات دینامیکی آنها از تابعهای زمان-فرکانس استفاده شده است. مزیت تابعهای زمان فرکانس اینست که این تابعها می توانند کلیه سیگنالهای مانا، غیر مانا و غیر خطی را پردازش نمایند. تعداد قابل توجهی تابع زمان-فرکانس در ادبیات فنی موجود است که البته قابلیت این تابعها نیز در استخراج مشخصات دینامیکی سیگنالها با یکدیگر تفاوت می نماید. بنابراین به منظور مطالعه تابعهای زمان-فرکانس در استخراج مشخصات دینامیکی قابهای خمشی فولادی، در این تحقیق دو تابع زمان-فرکانس توزیع ویگنرا-ویل و ژائو – اطلس – مارکس مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بدین منظور سه قاب فولادی، طراحی و مدلسازی شده اند. سپس رکوردهای زمین لرزه به مدلها اعمال و پاسخ قابها اندازه گیری شده است. سیگنالهای پاسخ لرزه ای قابها با تابعهای زمان-فرکانس پردازش شده و پلانهای زمان-فرکانس محاسبه گردیده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، تابعهای مورد نظر با یکدیگر مقایسه و تابع مطلوب برای پردازش سیگنالهای پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی شناسایی شده است.